ورود اعضاءایمنی و محرمانه بودن برای ما بسیار مهم است. برای اطمینان از اینکه اطلاعات شما، فقط برای شما باقی بماند ما رمزنگاری 128 بیتی فراهم می کنیم.